Kursdagen i Mindfulness kan tillgodoräknas med 6 timmar i Advokatsamfundets kurskrav

Dags att återvända till jobbet?

Visste du att vi tillbringar i genomsnitt 90 000 timmar under vår livstid på jobbet? Om du inte tillåter kroppen och hjärnan att vila under dagen kan det få negativa konsekvenser på både din mentala och din fysiska hälsa. Mindfulness hjälper dig att behålla lugnet under dagar med för många arbetsuppgifter, stressiga och energikrävande arbetsmoment.

Mindfulness är en metod där man genom övningar låter hjärnan återhämta sig. Vetenskapen pekar på att även kortare stunder av återhämtning gör stor skillnad för vårt personliga välbefinnande. Ett kort pass på ca 5-15 minuter räcker för att stoppa ”fartblindheten” som kan uppstå på jobbet när arbetsuppgifterna är för många och arbetsdagen för kort.

Mindfulness är hjärngympa

Hjärnan är det mest avan­ce­ra­de instrument vi kän­ner till idag. Den är dess­utom plas­tisk, det vill säga att den kan för­änd­ras. Egentligen är det kons­tigt att vi tän­ker att den ska fun­ge­ra per­fekt utan att ser­vas, upp­da­te­ras, kalibre­ras och pyss­las om lite. Det bor­de vara lika själv­klart att serva den som att ta hand om bilen, datorn, krop­pen och annat.

Det behö­ver inte alls vara krång­ligt eller tidskrä­van­de. Redan efter några minuters medi­ta­tion ser man för­änd­rad elektro­nisk akti­vi­tet i hjär­nan, efter fem minu­ter kan man se ett för­änd­rat blod­flö­de, och efter åtta vec­kors dag­lig medi­ta­tion har man kun­nat påvi­sa struk­tu­rel­la för­änd­ring­ar i hjär­nan. Du kan allt­så med­ve­tet själv hjälpa din hjär­na att fun­ge­ra bätt­re!

Mental träning i form av mindfulness är hälsobefrämjande, ett effektivt sätt att höja livskvalitén och motverka stress. Man tränar också upp sin förmåga att hantera negativa känslor och att bli mer fokuserad på sina uppgifter. Mindfulness är enkelt att praktisera och endagskursen ger dig tips och enkla övningar som ger dig.

 • Förbättrad koncentration
 • Ökad effektivitet
 • Minskad stress, irritation, oro
 • Sänkt blodtryck
 • Förbättrat minne
 • Balans mellan arbete och fritid

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad som stressar dig och hur du ska möta stressade situationer.

Kursens syfte är att ge värdefulla redskap för att skapa balans i din arbetssituation och även att hantera stress i arbetsrelaterade situationer. Under kursen får Du effektiva verktyg att möta stressen i jobbet och lära dig hur du skapar ett inre lugn som ger dig balans mellan jobb och fritid. I kursen behandlas

 • Vad är stress egentligen?
 • Vad händer i kroppen, hjärnan och själen vid stresspåslag?
 • Vad är positiv stress respektive negativ stress?
 • Var befinner sig hjärnforskningen idag?

Kursledare är Anita Carlsson som jobbat som advokat i 35 år. Som arbetsledare och chef vet hon vikten av att kunna hantera den stress som uppkommer i jobbet. Hon är utbildad inom mindfulness och har arbetat som in-struktör och kursarrangör i tio år. Hon har också skrivit fyra böcker inom området och även varit verksam som personlig coach.

KURSUTVÄRDERINGAR FRÅN KURSEN I MINDFULNESS PÅ FÅGELBRO

KURSUTVÄRDERING  av Advokat Ann Wedsberg

 1. Ange det du tyckte var bra med kursen:
  Bra kursledare, konkreta tips och trix!
 2. Tror du att du kommer att ha nytta av kursen? Om ja på vilket sätt?
  Absolut. Meditationen kändes som ett väldigt bra verktyg som jag inte använt mig av tidigare. Även de andra delarna av mindfulness-konceptet verkar vettiga.
 3. Ange det du fann mest givande respektive minst intressant
  Svårt att plocka ut något enskilt, men det var intressant att få de andra deltagarnas input. Bra att det var människor i samma bransch.
 4. Vem kan ha nytta av kursen?
  Alla som känner att tiden flyger iväg och att stressen ibland gör att man blir en sämre version av sig själv….
 5. Vad tycker du om utbildningslokalen och platsen
  Mycket bra.
 6. Skriv gärna något om kursens värde generellt för advokater.
  Tror det är ungefär lika för alla i krävande branscher.
KURSUTVÄRDERING av Advokat Jan Wedsberg

 1. Ange det du tyckte var bra med kursen:
  Förståelsen för vikten av att kunna fokusera och inte hålla på med en massa saker samtidigt. Effektiviteten ökar om fokusen kan hållas.
 2. Tror du att du kommer att ha nytta av kursen?
  Om ja på vilket sätt?
  Absolut! Förhoppningsvis kan stressen minskas om man lyckas fokusera på en sak i taget.
 3. Vem kan ha nytta av kursen?
  Alla kommer att ha nytta av kursen, men särskilt de yngre juristerna. Vi kommer exempelvis se till att även våra barn får genomgå kursen.
 4. Vad tycker du om utbildningslokalen och platsen
  Bra lokal och platsen är ok, möjligen var det lite bökigt för de deltagare som saknade bil att ta sig till Fågelbro.
 5. Skriv gärna något om kursens värde generellt för advokater.
  Se ovan, i övrigt tycker jag att ett större avsnitt av kursen mindfulness borde ingå i advokatkursen del 3.
KURSUTVÄRDERING  av Advokat Walter Bergman

 1. Ange det du tyckte var bra med kursen:
  Jag gillade övningarna, dessa hoppas jag att jag kommer att ha nytta av och använda. Tiden för kursen kändes väl avvägd mellan teori och praktik.
 2. Tror du att du kommer att ha nytta av kursen? Om ja på vilket sätt?
  Jag hoppas jag kommer att ha nytta av kursen. Jag ska göra meditationsövningarna.
 3. Ange det du fann mest givande respektive minst intressant
  Mest intressant var tankesättet kring att leva i nuet och inte älta varken framtid eller dåtid samt meditationen. Jag tror jag kommer ha mest svårt att förändra mitt förhållningssätt kring de ”budord” som presenterades under eftermiddagen, tex att inte döma osv.
 4. Vem kan ha nytta av kursen?
  Jag tror alla kan ha nytta av kursen.
 5. Vad tycker du om utbildningslokalen och platsen
  Fågelbro är bra, god mat och trevlig plats.
 6. Skriv gärna något om kursens värde generellt för advokater.
  Advokater är ofta stressade och oroar sig både för framtiden och jobbiga saker som har hänt. Att försöka motverka detta tror jag är nyttigt för alla.
KURSUTVÄRDERING  av advokat Ingela Hessius

 1. Ange det du tyckte var bra med kursen
  Jag tycker hela kursen var bra, meditation, kroppsskanning och fördelarna med mindfullness neurologiskt
 2. Tror du att du kommer att ha nytta av kursen? Om ja på vilket sätt?
  jag kommer att ha nytta av kursen
  Jag tror att många yrkeskategorier kan ha nytta av kursen, poliser, åklagare och domare.
  Utbildningsplatsen är bra men den ligger för långt bort
 3. Ange det du fann mest givande
  Döp om kursen till mental träning tror jag kan locka fler advokater.Ett bra sätt för advokater speciellt nyblivna att få redskap att hantera de förhöjda krav som ställs i nutidens samhälle. Att hitta ett förhållningssätt till arbetet som håller över tid.
 4. Vem kan ha nytta av kursen?
  Kursen kan kombineras med tips från de advokater som arbetat länge utan att ha gått in i väggen
KURSUTVÄRDEING av bitr. jurist Kajsa Fernö Thomsson

 1. Ange det du tyckte var bra med kursen:
  Bra och informativ fakta och kombination med kortare övningar.
 2. Tror du att du kommer att ha nytta av kursen? Om ja på vilket sätt?
  Ja, stresshantering, både förebyggande med även hantering under stress. Verktyg för att förebygga stress i vardagen, såväl på arbete som privat.
 3. Ange det du fann mest givande respektive minst intressant
  Mest givande är den medicinska kopplingen till mycket av detta, hur det påverkar minnet, hälsan etc. Mest intressant var även genomgången av olika attityder.
  Svårt att komma på något som var minst intressant.
 4. Vem kan ha nytta av kursen?
  Alla yrkesverksamma.
 5. Vad tycker du om utbildningslokalen och platsen
  Jättebra. Inget negativt. Bra att komma en bit från stan.
 6. Skriv gärna något om kursens värde generellt för advokater.
  Stort värde för alla verksamma jurister och advokater. Berör oss alla och handlar om små enkla verktyg och tips för att må bättre vilket i sin tur genererar prestation. Alla borde ges en möjlighet till denna kurs eller liknande.
Mindfulness på Jobbet Bok

Datum:  15 september 2022, kl  9:00-15:00
Sista anmälningsdag 1 augusti 2022

Kursledare: Anita Carlsson, advokat och instruktör i mindfulness.

Kurslokal: Fähuset, Katrinetorp Landeri, Katrinetorp allé, Malmö

Arrangör: Mindfulness-Hälsa KB, Advokat Anita Carlsson

Kostnad: 3750 kronor +moms. Betalas mot faktura efter anmälan till bankgiro 5900-6300.

Kostnad för privatperson kontakta Anita Carlsson , 0704566039

I kursen ingår: Kurslitteratur ”Mindfulness på jobbet” av Anita Carlsson, förmiddagskaffe, lunch samt eftermiddagskaffe.

Anmälan & mer information: Kontakta mig via mail till: ac@advokatcarlsson.se www. advokatcarlsson.se www.mindfulness-halsa.se