Familjemedling i Familjerättsliga Tvister

Familjemedling

I Familjerättsliga Tvister

Hur löser man upp ett låst läge i en familjetvist?

Vi, Anita Carlsson och Leif GF Stenberg, har utvecklat och arbetar praktiskt med en dialogmodell, med målsättningen att ”båda vinner” dvs att bägge föräldrar och förstås barn ska känna sig nöjda.

Vår kombination där Anita är advokat med erfarenhet som coach och mindfulnessinstruktör — Leif med utbildning i psykologi, KBT-terapi och specialist på relationer är en bra grund för att lyckas med medling i familjerättsliga tvister.

DIALOG

Dialog, fri kommunikation mellan människor, är en fördjupad process,där både tankar och känslor får plats. Där utgår vi från både de vuxnas och barnens behov .
Vi startar arbetet med de vuxnas relation, hur den är idag och hur man önskar att den skulle vara. Fokus är på samarbetsrelationen i nuläget och hur kommunikationen fungerar med lyssnande, aktiva frågor och reflektion.

FÖRTROENDETRAPPAN

Hur kan man i det nuvarande läget där man inte är överens öka förtroendet ? Övningar med själv-skattning och feedback är verktyg vi använder för
att stärka relationer.

FORMULERA ALTERNATIVA LÖSNINGAR PÅ UMGÄNGESFORMER MM

I en atmosfär med ökat ansvarstagande och sam-arbete formuleras alternativa lösningar utifrån de vuxnas och barnens behov.

VISUALISERING

För att öka tydligheten men också att stärka pro-cessen arbetar vi med blädderblock där vi steg för steg summerar och noterar insikter, idéer och förslag.

INDIVIDUELL COACHNING

Under processen förs gemensamma samtal som kompletteras med individuella coachningssamtal för att ge möjlighet till självinsikt och stärka individen att kunna ta nya beslut.

BARNSAMTAL

För att stärka barnets roll i processen genomför vi barnsamtal när behov finns.

Om Oss

Välkommen att kontakta oss

Leif GF Stenberg Relationskonsult & terapeut

Leif GF Stenberg

Relationskonsult & terapeut

Jag är utbildad inom kognitiv psykologi och beteendeterapi.
Är specialist på dialog och relationer.

leif.stenberg@aktivorganisation.se
www.aktivorganisation.se

Anita Carlsson Advokat, Mindfulness instruktör & coach

Anita Carlsson

Advokat, mindfulnessinstruktör & coach

Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat som familjerättsadvokat och personlig coach.
Har gått advokatsamfundets kurs i medling i familjerättsliga tvister

info@advokatcarlsson.se
www.advokatcarlsson.se
www.mindfulness-halsa.se