För dig som vill utvecklas och leva med livslust!

Medvetandeträning och coaching med Mindfulness som grund

Jag hjälper dig att själv upptäcka dina inre resurser och hitta dina egna svar. Detta görs med hjälp av uppmärksamt och empatiskt lyssnande och kraftfulla frågor som är grunden i coaching. Målsättningen är att hjälpa dig att genom coachingprocessen få kontakt med djupare nivåer av den visdom du har inom dig. Genom denna process kommer du att hitta dina egna kraftfulla svar till personliga och arbetsrelaterade frågeställningar. Individuell coaching fokuserar på din egen förmåga, erfarenhet och potential. Coaching gör dig medveten om vad du kan och sporrar till handlingar som gör att du når dina mål.

Vad är Mindfulness baserad Coaching?

Coachen hjälper dig att förstå och få kunskap om de mekanismer som påverkar dig. Med hjälp av bland annat de sju attityderna i mindfulness

  • Att inte döma
  • Tålamod
  • Nybörjarsinne
  • Tillit till dig själv och andra
  • Acceptans
  • Släppa taget

Får du en chans att bli den bästa versionen av dig själv!

  • Via personliga möten (online via zoom eller telefon) där vi tillsammans   utforskar vilka dina behov är och hur du ska kunna uppfylla dem .
  • Support och stöd enligt ICF´s ( Internationella Coach Federationen) riktlinjer för att motivera dig att hitta din  livsplan
  • Vi jobbar utifrån boken livslust, där du kan reflektera och se vad som är viktigt för dig och vad som driver dig.
  • Livsförändring, mindfulness coaching är en kraftfull teknik som hjälper dig att göra meningsfulla förändringar i ditt liv.

Boken Livslust med medveten närvaro utgör grunden för mindfulness som är ett av mina verktyg – boken skrev jag 2009 !

Varmt välkommen att kontakta mig för att prata möjligheter!!!

Mindfulness – med fokus HÄR & NU!

Boken Livslust Mindfulness som livsstil

Din midfulness coach
Anita Carlsson är verksam som familjerättsadvokat, utbildad och certifierad coach, mindfulnessinstruktör , kursarrangör och författare till 4 böcker inom mindfulness.

Jag  erbjuder

Boken Livslust ingår vid alla alternativ

Första samtalet gratis!

En session pågår normalt i 1 timme och kan ges vid en fysisk träff, via Zoom eller telefon.

Hör gärna av dig till mig 070 456 60 39 eller info@actout.se