Mindfulness på jobbet – Kurs

Kurs i mindfulness för att skapa bättre hälsa och balans i livet. Syftet är att ge redskap för att skapa balans i din arbetssituation och att hantera stress