– för bättre balans och hälsa

För att skapa en bättre hälsa och balans i livet anordnar jag en heldagskurs i mindfulness för arbetsplatser. Kursens syfte är att ge värdefulla redskap för att skapa balans i din arbetssituation och även att hantera stress i arbetsrelaterade situationer. Genom att tillämpa mindfulness lär du dig också ett sätt att hantera svåra situationer och att skapa balans mellan jobb och fritid.

Allt fler företag som IKEA och Google väljer att satsa på mindfulness. På kursen får du teorin bakom mindfulness och även göra enkla övningar för att sedan kunna använda dig av mindfulness på jobbet.

Mindfulness är hälsobefrämjande, ett effektivt sätt att höja livskvalitén och motverka stress. Man tränar också upp sin förmåga att hantera negativa känslor och att bli mer fokuserad på sina uppgifter. Mindfulness är enkelt att praktisera och endagskursen ger dig tips och enkla övningar som ger dig:

 • Ökad koncentration
 • Minskad stress, irritation, oro
 • Sänkt blodtryck
 • Förbättrat minne
 • Bättre sömn
 •  ett flexibellt tänkande
 • Förbättrad förmåga att lyssna och kommunicera med andra
 • Mer harmoni

If you want to conquer the anxiety of life,
live in the moment, live in the breath.

Amit Ray

Jag är själv advokat och har arbetat inom yrket i 25 år och idag driver jag en byrå i Malmö. Som advokat vet jag vikten av att kunna hantera den stress som uppkommer i jobbet och här har mindfulness varit viktigt för mig. Jag är utbildad inom mindfulness och har arbetat som instruktör och kursarrangör i tio år. Jag har också skrivit fyra böcker inom området.

Under kursdagen kommer vi att arbeta med mindfulness i teori och praktik. Du får verktyg att möta stressen i jobbet och du får lära dig hur du skapar ett inre lugn som ger dig balans mellan jobb och fritid. Kurslitteratur är boken ”Mindfulness på jobbet”, som jag har skrivit och i den finns både fakta och en rad enkla och bra övningar i mindfulness.

Fördelarna med Mindfulness är:

 • Kräver inga hjälpmedel
 • Inga speciella kläder
 • Kan göras när som helst
 • Kan göras var som
 • Inte tidskrävande

Vi skräddarsyr kurser för er!