Starta en hållbar hälsodialog – för att stärka individens hälsa.

LEDNINGENS UTMANING
Dagens krav och komplexa arbetsliv skapar utmaningar för både chefer och medarbetare i att känna välbefinnande och balans i arbetet. Upplevelser av stress, otillräcklighet eller höga krav kan för många innebära sjukfrånvaro, bristande motivation och flykt till andra jobb.

VAD ÄR HÄLSODIALOGENS SYFTE?
Genom att ha en kontinuerlig dialog på arbets- platsen, mellan chef – medarbetare, så kan man upptäcka tidiga signaler på stress och obalans. Vi tror att nyckelfaktorer i det förebyggande hälsoarbetet handlar om

att skapa goda relationer där det är tillåtet och önskvärt att prata om tankar och känslor

att känna sig trygg både i det individuella mötet med sin chef och sina kollegor

att ha en fungerande grupp.

Som en del i hälsodialogens mer proaktiva arbete och för att stärka individens hälsa erbjuder vi träning i mindfulness, en metod som visat sig effektiv för att slappna av, fokusera och må bättre.

TA TEMPEN MED EN HÄLSOTEST
För att kartlägga hur personalen mår, har vi tagit fram en test med 16 frågor som man skattar i en skala från 1-5.
Frågornas fokus är på fyra grundläggande områden:

  • krav och förväntningar
  • uppföljning och feedback
  • att prioritera tillsammans
  • påverkan av arbetssituationen

Svaren på frågorna ger en tydlig bild av medarbetarnas arbetssituation och deras hälsoläge.

HÄLSODIALOGENS 6 STEG

  1. Introduktion av Arbetsmiljöföreskrifterna 2015:4, Hälsodialog och Mindfulness.
  2. Genomförande av hälsotest
  3. Analys av hälsotestet
  4. Feedback av resultatet
  5. Formulering av åtgärder
  6. Genomförande av åtgärder

VÅRA UNIKA KOMPETENSER
Vi kan bidra med lång erfarenhet och verktyg för att förebygga psykisk ohälsa och stärka individens och gruppens hälsa.
Detta kan ske med utbildning, coachning och strategiskt hälsoarbete.

LEIF GF STENBERG organisationskonsult
Mindfulness på Jobbet Bok

LEIF GF STENBERG

Organisationskonsult, terapeut och författare

Jag har skrivit flera böcker inom området kommunikation, senast Dialogens fyra rum  hur vi lär oss tänka tillsammans.

Verksam sedan 1982 och har coachat mer än 1500 ledare i svenskt näringsliv och offentlig förvaltning, konsulter, idrottsstjärnor och lag, artister, tv-personligheter och ledningsgrupper.

Jag är utbildad i kognitiv psykologi i Sverige och USA.

Jag har haft förmånen att medverka till att utveckla samtalskulturen och implementera en metodik för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa, med goda resultat. Arbetet har under senaste åren skett dels på Lunds kommun, inom vård- och omsorgsförvaltningen och dels på Sundsvall Timrå flygplats.

leif.stenberg@aktivorganisation.se
www.aktivorganisation.se
070 331 21 64

ANITA CARLSSON – Samarbetspartner Mindfulnessinstruktör och advokat

2005 kom jag i kontakt med mindfulness genom att delta i Jon Kabat Zinns utbildning i USA . Detta inspirerade mig att skriva min första bok om mindfulness – Livslust- som sedan följdes av ytterligare tre böcker inom samma ämne.

Jag har de senaste 10 åren arrangerat upp- skattade kurser och retreats med mindfulness som bas. Uppdragsgivare har varit kommuner, företag och advokater. Mindfulness är en livsstil som kan användas i livets alla delar och givetvis även på jobbet. I boken Mindfulness på jobbet. visar jag hur mindfulness kan vara ett effektivt verktyg att motverka stress med.

Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat som familjerättsadvokat och personlig coach i Malmö.

info@actout.se
www.mindfulness-halsa.se
070 456 60 39